Close

Historie

Litt historie bak Dahlen Sag & Høvleri:

    • Startet som en gårdssag/bygdesag ca 1881
    • Begynte med høvling rundt 1977-78
    • Sluttet med skjæring rundt 1995
    • Drives i dag av 4 og 5 generasjon
    • Har vært familiebedrift siden 1898

Dahlen Sag & Høvleri startet som en gårds- og bygdesag i 1881. Eier er ukjent de første åra, men fra 1898 har bedriften vært i familien Nilsen, og det er nå fjerde og femte generasjon som driver.

Fram til 1977-78 var det et tradisjonelt sagbruk, men da ble det også startet opp med høvling. På midten av 90-årene ble det slutt på sagbruksvirksomheten.

I dag er hovedoppgavene våre å høvle det meste innen listverk, innvendig panel, foringer/glattkant og utvendig kledning, samt at vi produserer stillaslemmer i treverk til ulike stålstillaser.

I tillegg driver vi utsalg med det meste av trelast og byggevarer, som bl.a plater, isolasjon, takstoler, vinduer og takstein.

Go and get grab your copy now!